Select Language :

NEWS & EVENT

The Street Blood Donation

  4 มิถุนายน 2563

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ ศูนย์การบริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 17 

วันพฤหัส ที่ 4 มิถุนายน 2562  

เวลา 11.00 น. - 15.00 น.

ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา