พาชม NSM Science Square @The Street Ratchada
ไม่มีกำหนดอายุ

พาชม NSM Science Square @The Street Ratchada

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือ NSM Science Square ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา แหล่งการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์แห่งใหม่ใจกลางกรุง พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการและสร้างประสบการณ์ผ่านการเล่น เรียนรู้ ในนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสนุกสนาน ทั้งสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสการค้นหาคำตอบ (Explore) วิทยาศาสตร์ ด้วยความสนุกสนาน (Enjoy) และเกิดแรงบันดาลใจ (Inspired) ด้วยนิทรรศการและกิจกรรมที่สามารถทดลอง และเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กทุกวัย รวมถึงบุคคลทั่วไปพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

การเรียนรู้แบบ SCREAM

SCREAM คือรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ ย่อมาจาก Science : วิทยาศาสตร์ Coding : การเขียนโค้ด Robotics : การพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์ Engineering : วิศวกรรมศาสตร์ Art : ศิลปศึกษา และ Mathematic : คณิตศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากมาย

รายละเอียดกิจกรรมและนิทรรศการ

Wit in cases

Wit (วิทย์) In Cases

นิทรรศการที่จะชวนเด็กๆ มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสที่สนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็น เกมส์กล ชิ้นงานปฏิกิริยาตอบสนองและการมองเห็น ชิ้นงานคณิตศาสตร์ แสง สี เสียง ไฟฟ้าและกลศาสตร์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เกณฑ์อายุ:

ไม่จำกัด

อัตราค่าบริการ:

ผู้ใหญ่ ค่าเข้าชม 20 บาท /เด็ก นักเรียน ผู้สูงอายุไม่มีค่าใช้จ่าย

Bluebox

BLUE BOX - IMAGINARIUM

พื้นที่สนามเด็กเล่นแห่งจินตนาการ สนุกสนาน สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านจินตนาการจากของเล่นตัวต่อรูปทรงขนาดต่าง ๆ ที่สามารถออกแบบได้ตามจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของเด็ก

เกณฑ์อายุ:

ไม่จำกัด

อัตราค่าบริการ:

ไม่มีค่าใช้จ่าย (ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

Inspirelab1

Inspirelab2

Inspire Lab

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เรื่องราวรอบตัว ผ่านการทดลองแสนสนุก ที่ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเอง เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อีกด้วย

เกณฑ์อายุ:

สำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาต่อรอบ:

60 นาทีต่อรอบ

อัตราค่าบริการ:

200 บาท/ชุดการทดลอง/รอบ

innovation space

ผลงาน innovation space

Innovation Space

เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นนักประดิษฐ์ ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์สุดท้าทาย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่จะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นนักประดิษฐ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์พื้นฐานด้วยตัวเอง โดยการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่กำหนด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนด้วยตนเอง พัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทาง STEM Education

เกณฑ์อายุ:

สำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาต่อรอบ:

90 นาทีต่อรอบ

อัตราค่าบริการ:

100 บาท/ชุดการประดิษฐ์/รอบ

Explorium1

Explorium2

Explorium

มาสวมบทเป็นนักธรรมชาติวิทยาตัวน้อย สำรวจ สืบค้น ผู้เข้าชมจะได้สวมบทบาทเป็นนักอนุกรมวิธาน ไขความลับของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ พร้อมทั้งฝึกจำแนกสิ่งมีชีวิตตามหมวดหมู่ และตื่นตาตื่นใจกับตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์เสมือนยังมีชีวิต ที่จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาจัดแสดง และสนุกสนานกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้ง ในบางครั้งผู้เข้าชมจะยังได้พบปะกับนักธรรมชาติวิทยาที่จะสับเปลี่ยนมาให้คำแนะนำในโซนนี้อีกด้วย

เกณฑ์อายุ:

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาต่อรอบ:

60 นาทีต่อรอบ

อัตราค่าบริการ:

100 บาท/คน/รอบ

ISCREAM

I-SCREAM

พื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเรียนรู้เรื่องราวสิ่งรอบตัว ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับศิลปะ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้สิ่งรอบตัว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ สร้างเสริมประสบการณ์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

เกณฑ์อายุ:

สำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี

ระยะเวลาต่อรอบ:

60 นาทีต่อรอบ

อัตราค่าบริการ:

100 บาท/ชุดการทดลอง/รอบ

** เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถอดรองเท้า ขณะเข้าพื้นที่กิจกรรม จึงขอความร่วมมือเด็กและผู้ปกครอง “กรุณาสวมถุงเท้า” ขณะเข้าร่วมกิจกรรม**

NSM science square

วิธีการซื้อบัตรกิจกรรม

  • Walk-in ซื้อบัตรกิจกรรมที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรกิจกรรม
  • จองผ่านระบบออนไลน์ที่ https://nsm.welovebooking.net/onecampus

ช่องทางติดต่อ

วันเวลา เปิด-ปิด บริการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. – 19.00 น.

สถานที่

  • ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อเรียนรู้และเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาแหล่งการเรียนรู้ เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆในวันหยุด ที่ทั้งให้ความสนุกพร้อมกับพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับวัย ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือ NSM Science Square ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา จึงเป็นอีกแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กที่รวบรวมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่พลาดไม่ได้

 

Related