THE STREET RATCHADA
กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว
LOCAL ENTERPRISEs EXPOSITION 2023

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจชุมชนทั่วประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่งคั่ง และยั่งยืน กับการช้อปของดี ของเด็ดจากธุรกิจชุมชน เกื้อกูล Local Enterprises หรือ เกื้อกูล LEs ทั่วถิ่นแดนไทย ที่ ตลาดชุมชน “เกื้อกูลLEs Market” ในงาน Local Enterprises Exposition 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ธุรกิจชุมชน คน-ของ-ตลาด กลไกพัฒนาธุรกิจชุมชนที่สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. ภายใต้สังกัด สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจที่มีชุมชนเป็นพื้นฐาน เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญอันจะทำให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเกื้อกูลกันแบบโตไปด้วยกัน

กิจกรรมภายในงาน

เวที LEX…แต่ยิ่งใหญ่ด้วยเป้าหมายแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการชุมชนและ Local Knowledge Manager จากทั่วประเทศ ในงานพบกับ

  • LE Stage ไขความสำเร็จของกลไกสร้างชุมชนยั่งยืน
  • LE Market ตลาดชุมชนพร้อมผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากทั่วประเทศ และพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงจากทุกภูมิภาคทั่วไทย ที่ยกทัพกันมาร่วมออกร้านถึง 150 ร้านค้า อาทิ งานคราฟท์เก๋ๆ จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย จ.อยุธยา, ผักปลอดภัย จากวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ จ.แพร่, อาหารแปรรูปจาก วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปรรูป (ปลานิลถิ่นธัญญา) จ.นครศรีธรรมราช, และขนมหวานจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหาร ขนมหวานไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น เป็นต้น
  • LE Exposition ถอดรหัสตัวเลขมหัศจรรย์ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จไปตลอดกาล

เปิดให้ช้อปวันแรกศุกร์ที่ 14 กรกฎาคมนี้ เวลา 16.15 - 20.00 น. และจัดเต็มตลอดวัน เสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 8.00 – 20.00 น. และอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม เวลา 9.00 - 20.00 น. 

สถานที่

  • ลานกิจกรรม ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา