กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว
กลับมาอีกครั้งกับงาน Blood Donation บริจาคเลือด ครั้งที่ 20

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรม Blood Donation ครั้งที่ 20 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤต COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11:00 - 15:00น. บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 เดอะ สตรีท รัชดา โดยศูนย์บริการโลหิตฯได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการรับบริจาคโลหิตอย่างเคร่งครัด

• ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ในผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต หากตรวจอุณหภูมิเกิน 37.5 °C แจ้งงดบริจาคโลหิต

• ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ด้านการรับบริจาคโลหิต ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 70% alcohol และ 0.05% Sodium hypochlorite ใช้ทำความสะอาดเครื่องชั่งน้ำหนัก

• เพิ่มความถี่ในการใช้แอลกอฮอลล์เจลในผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่ปฏิบัติงานการเจาะเก็บโลหิต

• เปลี่ยนผ้าคลุมตัวผู้บริจาคโลหิตผืนใหม่ทุกวัน

• การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคโลหิตทุกตำแหน่ง

• จัดทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต โดยผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง ตรงตามความเป็นจริง

 

มาร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤตนี้ไปด้วยกัน