THE STREET RATCHADA
กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว
“Blood Donation” ครั้งที่ 21

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 21 ขอเชิญผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิต ในวันที่24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

โดยขั้นตอนการรับบริจาคโลหิต อยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ด้านการรับบริจาคโลหิต ด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% เปลี่ยนผ้าคลุมตัวผู้บริจาคโลหิตผืนใหม่ทุกวัน พร้อมจัดทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต