กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว
Blood Donation ครั้งที่ 22

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย กับกิจกรรม “Blood Donation ครั้งที่ 22” ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11:00-15:00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา

โดยศูนย์รับบริจาคโลหิตมีระบบคัดกรองความปลอดภัยและได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดก่อนเข้าสถานที่ รวมทั้งมีการทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ