กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว
Drive Thru to Clean Energy ครั้งที่ 2

สภาพแวดล้อมที่สมดุลนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ บริษัท N15 Technology จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “Drive Thru to Clean Energy” ครั้งที่ 2 เปิดรับบริจาคขยะกำพร้าที่ผ่านการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้แทนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซิเมนต์ และช่วยลดขยะที่ต้องไปบ่อฝังกลบ

  • วันที่ 19 มี.ค. 65
  • เวลา 9.00-12.00 น.
  • ณ จุดรับขยะกำพร้าสัญจร ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา