ไม่มีกำหนดอายุ

ชี้ทางรวย! 10 ธุรกิจที่กําลังมาแรง 2565 เปิดโอกาสสร้างรายได้

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของหลายๆ คน เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีความแตกต่างไปจากเดิมเช่นกัน จนส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อธุรกิจหลายประเภท บางธุรกิจเกิดความเสียหายจนต้องปิดตัวลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจบางประเภทที่เติบโต และได้กำไรจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บทความนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่กำลังมาแรง ในช่วงปี พ.ศ. 2565 ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เห็นกันชัดๆ ว่าธุรกิจอะไรในอนาคตที่น่าลงทุน และน่าจับตามอง พร้อมทั้งวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจ และเรื่องที่ควรรู้ก่อนลงทุน


สารบัญ เปิด 10 ธุรกิจที่กำลังมาแรง และน่าลงในทุนในปี 2565


 

10 ธุรกิจที่กําลังมาแรง น่าจับตามองในปี 2565 จากกระทรวงพาณิชย์

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ธุรกิจได้ ซึ่งทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ จากสถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ รวมถึง ข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆ ทำให้เห็นว่า 10 ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง น่าจับตามองในปัจจุบันและเหมาะที่จะเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในอนาคตเช่นกัน

ธุรกิจ-E-commerce

1. E-Commerce

ธุรกิจ E-commerce เป็นธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ ผ่านช่องทางการค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการค้า เช่น  Shopee, Lazada และ Kaidee เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการขายของผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง Facebook, Instagram และ Twitter ด้วย แม้ว่าธุรกิจ E-commerce จะเติบโตมาได้สักระยะ แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ห้างร้านถูกสั่งปิด บวกกับคนไม่สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติ จึงมีการใช้บริการการค้าออนไลน์มากขึ้น จนกลายเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง และเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในอนาคต เพราะมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ซึ่งหากต้องการเริ่มต้นขายของออนไลน์ก็ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ต้องเรียนรู้ และปรับตัวตามเทรนด์อยู่เสมอ

ธุรกิจ-ขนส่ง-หรือ-โลจิสติกส์

2. ขนส่ง หรือโลจิสติกส์

สำหรับธุรกิจการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเอกสาร อาหารเดลิเวอรี หรือธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้า รวมไปถึง การบริหารสินค้าในคลัง และการจัดการบรรจุภัณฑ์ ล้วนเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตขึ้นของธุรกิจ E-commerce ที่คนหันมาซื้อ-ขายออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการส่งสินค้าผ่านระบบขนส่งต่างๆ ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนในอนาคต

ธุรกิจ-เครื่องมือแพทย์-และ-เวชภัณฑ์ต่างๆ

3. เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ 

เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังมาแรง โดยเฉพาะในยุคที่มีโรคระบาด ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว และชุดตรวจ ATK รวมถึง สมุนไพรแปรรูปอย่างฟ้าทะลายโจร มียอดขายที่เติบโตขึ้น เนื่องจากประชาชนจำนวนมากต้องพึ่งพาเวชภัณฑ์เหล่านี้ ในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆ และเลือกใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการป้องกันหรือบรรเทาอาการป่วย

ธุรกิจ-ด้าน-เทคโนโลยี

4. ธุรกิจด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ไม่ว่าธุรกิจใดๆ ก็สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อช่วยจัดการธุรกิจให้เกิดความเป็นระบบระเบียบ และทำงานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่การขายของออนไลน์เติบโตขึ้น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการจัดทำโปรแกรมเว็บไซต์ โปรแกรมควบคุมสต๊อกสินค้า และระบบขายสินค้าออนไลน์ ที่ช่วยบริหารจัดการสินค้าและการขายของได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจ-รีไซเคิล

5. ธุรกิจรีไซเคิล

จากสัญญาณของภาวะโลกรวน (Climate Change) ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนไป จนเกิดความผิดปกติ เทรนด์รักโลกที่มีมานานกว่า 10 ปี จึงกลับมาเป็นที่สนใจมากขึ้นอีกครั้ง โดยเน้นการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืน ด้วยหลักการ ESG ที่ย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance และ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่รักโลก วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือส่วนประกอบของสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ธุรกิจ-เครื่องสำอาง

6. ธุรกิจเครื่องสำอาง

อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังมาแรง คือ ธุรกิจเครื่องสำอาง ที่ยังคงมีความโดดเด่นไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ  รวมถึง ผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพ ที่เติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ธุรกิจในกลุ่มนี้จึงเติบโตขึ้นและเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนในอนาคต

ธุรกิจ-ขาย-อุปกรณ์-เกี่ยวกับ-สัตว์เลี้ยง

7. อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจอาหารสัตว์มีการแข่งขันพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ทำให้ธุรกิจอาหารสัตว์มีแนวโน้มเติบโตขึ้น และตลาดอาหารสัตว์แบบพรีเมียมก็มีการแข่งขันด้านการตลาดกันมากขึ้น เพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสัตว์เลี้ยงของตนเองเหมือนกับเป็นอีกคนในครอบครัว (Pet Parent) นอกจากนี้ อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น แชมพูดูแลขน ของเล่น ที่ให้อาหารอัตโนมัติ น้ำพุแมว รวมไปถึง ที่นอนก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

ธุรกิจ-เกี่ยวกับ-งาน-ดูแล-ผู้สูงอายุ

8. งานดูแลผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราส่วน 40% ของประชากรทั้งประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จึงถือได้ว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังมาแรง และมีการเติบโตที่สูงขึ้นในอนาคต รวมไปถึง สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ และแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุก็อาจเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน

ธุรกิจ-เกี่ยวกับ-บรรจุภัณฑ์

9. บรรจุภัณฑ์

เมื่อธุรกิจการขายของออนไลน์เติบโตขึ้น นอกจากจะใช้บริการขนส่งเพื่อให้ผู้รับได้สินค้าอย่างปลอดภัยแล้ว จำเป็นที่จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในการห่อสินค้า โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่เติบโตขึ้น และมีความโดดเด่นสอดคล้องกับธุรกิจ E-Commerce เป็นอย่างมาก

ธุรกิจ-เกี่ยวกับ-การโฆษณา-และ-การทำการตลาดออนไลน์

10. การโฆษณาและการทำการตลาดออนไลน์

ธุรกิจการโฆษณาเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโฆษณาออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้หลายๆ บริษัทไม่สามารถลงพื้นที่ในการทำการตลาดได้ จึงหันมาใช้การโฆษณาออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook และYoutube ซึ่งมีสัดส่วนเป็นสองอันดับแรกที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด เมื่อรวมกันมีสัดส่วนกว่า 50% นอกจากนี้ ยังรวมถึงการตลาดออนไลน์ด้วยการทำ SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งเป็นการตลาดออนไลน์แบบ Pull Marketing ที่ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าค้นหาของ Google ทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยเพิ่มยอดการซื้อ-ขายได้อีกด้วย

 

เริ่มต้น-สร้าง-ธุรกิจ-ของ-ตัวเอง

เริ่มต้นอย่างไร เมื่ออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

การมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง เป็นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันของหลายๆ คน แต่การจะทำธุรกิจให้เจริญเติบโตไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น การที่จะลงทุนทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องมองหาธุรกิจที่น่าลงทุน พร้อมตอบโจทย์ความต้องการได้ในอนาคต ที่สำคัญจะต้องมีการคิด และวางแผนธุรกิจให้ดี สำหรับใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไปดูกันว่าต้องทำอะไรบ้าง

 • หาเป้าหมายที่ชัดเจน

ความรักในการทำธุรกิจอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ คุณจะต้องตั้งคำถามและตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเป้าหมายในการทำสินค้า หรือบริการนี้เพื่อใคร และสามารถต่อยอดให้เติบโตขึ้นอีกได้ไหม หากมีเป้าหมายในการทำอย่างชัดเจนแล้วก็ลุยต่อได้เลย 

 • สำรวจตลาด

การสำรวจตลาดเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะช่วยให้ทราบความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้น และวิเคราะห์ได้ว่าธุรกิจอะไรในอนาคตที่น่าลงทุน โดยจะต้องรวบรวมข้อมูลที่สำรวจความต้องการของตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภค ซึ่งวิธีการสำรวจตลาดสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง หรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรที่ได้เก็บรวบรวมไว้แล้วก็ได้ แต่จะต้องเลือกแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ

 • เข้าใจลูกค้า

ก่อนจะขายของก็ต้องเข้าใจลูกค้า โดยจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นใคร มีกำลังทรัพย์ในการจับจ่ายใช้สอยระดับไหน และวิเคราะห์ให้ดีว่าลูกค้าจะใช้สินค้าของเรามากน้อยเพียงใด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น 

 • วางแผนการตลาด

แม้ว่าธุรกิจที่ทำจะเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในอนาคต มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น แต่หากขาดการวางแผนการตลาดที่ดี ไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายอาจทำให้แข่งขันกับเจ้าอื่นๆ ไม่ได้ การตลาดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งการวางแผนการตลาดเป็นการกำหนดทิศทาง แนวทาง และการวางกลยุทธ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้า และบริการได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งการวางแผนธุรกิจจะช่วยให้ทีมงานรู้ว่าภายในปีนี้จะต้องทำอะไรบ้าง จะต้องทำในช่วงเวลาใดบ้าง และมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

 • หาแหล่งเงินทุน

เงินทุนเป็นปัจจัยที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ หากมีไอเดีย เป้าหมาย และแผนธุรกิจที่ดีเยี่ยม แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดเงินทุน ดังนั้น ควรวางแผนให้ดีว่าจะหาเงินทุนมาจากไหน เงินเก็บหรือการกู้ธนาคาร ที่สำคัญจะต้องมีการวางแผนการใช้เงินให้ดีด้วยเช่นกัน

ข้อควรระวัง-ก่อนลงมือ-ทำธุรกิจ

มือใหม่ควรรู้ ข้อควรระวังก่อนลงทุนทำธุรกิจ

แม้ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่การวางแผนและคิดไตร่ตรองอย่างรัดกุม มีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากขึ้น สำหรับนักธุรกิจมือใหม่ควรศึกษาให้ดีก่อนเริ่มลงทุนทำธุรกิจด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งข้อควรรู้ที่นักลงทุนมือใหม่ควรคำนึงถึง มีดังนี้

 • ธุรกิจที่ทำเหมาะกับเราไหม

การทำธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง หากเริ่มต้นทำธุรกิจในสิ่งที่เรารู้ หรือมีทักษะในด้านนั้นๆ ก็จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การเปลี่ยนความชอบมาเป็นธุรกิจ ยังช่วยทำให้เรามีสมาธิกับงานที่ทำมากขึ้น มีความรู้ในเชิงลึก เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถรับรู้ และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญยังมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบอีกด้วย ดังนั้น จะทำธุรกิจอะไรควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับตัวเอง

 • อย่ามองข้ามการทำแผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจเป็นการวางแนวทางในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนการเงิน สถานที่ขาย รวมไปถึง กลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น ที่สำคัญยังช่วยให้การทำงานมีความชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย 

 • ให้ความสำคัญในการทำการตลาด

การตลาดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึง เป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งมีทั้งการตลาดแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ หากเจ้าของธุรกิจไม่มีความชำนาญในด้านการตลาดก็สามารถใช้บริษัทที่ทำการตลาดโดยเฉพาะได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังมาแรงในปัจจุบันอีก ด้วย 

 • ฟอร์มทีมงานให้พร้อม

การทำงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้พลังงานคนในการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ อาจเริ่มด้วยการทำเองทุกอย่าง แต่เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นทีมงานเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีให้เพียงพอต่อการดำเนินการ ที่สำคัญควรคำนึงถึงค่าจ้างและความคุ้มค่าในการทำงานให้มีความเหมาะสมด้วยเช่นกัน 

 • จัดการกับความเสี่ยงให้เหมาะสม 

แม้ว่าจะมีการวางแผนธุรกิจที่มีความเหมาะสมมากเพียงใด แต่บางครั้งอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จนทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และภาพรวมของธุรกิจ รวมถึง ควรดำเนินการและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจน้อยที่สุด

สถานที่-นั่งทำงาน-ตลอด-24-ชั่วโมง

The Street Ratchada สถานที่นั่งทำงานครบวงจร 24 ชั่วโมงใจกลางเมือง

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ และกำลังมองหาที่นั่งพักผ่อนเย็นๆ เพื่อรวบรวมสมาธิในการวางแผนลงทุนธุรกิจ เราขอแนะนำสถานที่นั่งทำงานที่เดอะสตรีท ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีอาหารและเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟยามคุณหิว ซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิโฟกัสกับการวางแผนงานได้ดีมากขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ยังมีออฟฟิศให้เช่ารายเดือน และห้องประชุม ราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจใหม่ และธุรกิจ Start-up รวมถึง สถานที่นั่งทำงาน 24 ชั่วโมงไว้บริการ พร้อมทั้งบริการขนส่ง (Logistic Hub) หลากหลายแบรนด์ไว้ที่นี่ที่เดียว จะเลือกใช้ขนส่งเจ้าไหนก็สะดวกครบครัน

 • แนะนำ Cafe & Workspace สำหรับทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ไลฟ์สไตล์มอลล์ 24 ชั่วโมง เป็นศูนย์การค้าที่นอกจากมีร้านอาหาร และเครื่องดื่มไว้บริการอย่างครบครันแล้ว ยังมีสถานที่นั่งทำงาน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่ช่วยเติมไฟในการทำงาน ปลุกความคิดสร้างสรรค์ให้ลุกโชน และช่วยให้มีไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้วยร้านกาแฟ หรือคาเฟ่ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงอย่าง Starbucks, Epic Slap, SO asean Cafe & Restaurant และ Hollys Coffee ที่เป็นทั้งพื้นที่ทำงาน อ่านหนังสือ แถมยังมีอาหารไว้บริการตลอดเวลาอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมี WorkWize พื้นที่ทำงานใจกลางย่านรัชดา Co-working Space ที่เปิดบริการให้นั่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์อย่างกว้างขวาง ตกแต่งด้วยโทนสีขาว และสีน้ำเงิน ดูสบายตา ที่มาพร้อมกับต้นไม้เพิ่มความสดชื่นอีกด้วย สำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็มี Service Office ห้องทำงานส่วนตัวแบบกระจกกั้น ซึ่งมีขนาดตั้งแต่สำหรับ 2 - 8 คน และยังมีห้องประชุมไว้บริการ ที่สำคัญยังมี Relex Space เอาใจคนต้องการพักผ่อนด้วยตู้นอน ซึ่งมีบริการเฉพาะที่สาขาเดอะ สตรีท รัชดาเท่านั้น

 • Logistic Hub ศูนย์รวมบริการขนส่งสำหรับผู้ขายของออนไลน์ รวมขนส่งกว่า 6 แบรนด์

นอกจากสถานที่นั่งทำงานสบายๆ แล้วที่ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดายังมีบริษัทรับ-ส่งไปรษณีย์และพัสดุ ไว้ให้เลือกใช้บริการอย่างครบครัน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับ E-Commerce ที่ต้องส่งของอยู่เป็นประจำ และมีข้อจำกัดของเวลาในการส่งของ ก็หมดกังวลว่าจะไปส่งของไม่ทันเวลาทำการ นอกจากนี้ ยังมีขนส่งเจ้าอื่นๆ ไว้คอยบริการ เช่น Kerry Express, DHL Express, J&T Express, Fastship และ Flash Express ไม่ว่าจะส่งพัสดุภายในประเทศ หรือส่งไปต่างประเทศ ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย Logistic Hub ศูนย์รวมบริการขนส่งใจกลางรัชดา

 

จากการวิเคราะห์ของกระทรวงพาณิชย์จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่กําลังมาแรงในปี พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น E-Commerce, ธุรกิจโลจิสติกส์, บรรจุภัณฑ์ และการโฆษณาออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ของผู้บริโภคนั้นย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ นั่นหมายความว่า ไ่ม่ว่าจะมีธุรกิจอะไรในอนาคตที่น่าลงทุน ธุรกิจนั้นควรที่จะต้องตอบโจทย์ในช่องทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ และมองหาที่นั่งทำงานสำหรับการวางแผนธุรกิจ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา มีสถานที่นั่งทำงานทั้งแบบร้านกาแฟ และคาเฟ่ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และ มี WorkWize ซึ่งเป็น Co-working Space พื้นที่ทำงานใจกลางย่านรัชดา ที่มีความกว้างขวาง สะดวกสบาย เหมาะสำหรับการนั่งทำงานโต้รุ่ง นอกจากนี้ สำหรับใครที่ต้องส่งเอกสารการเงิน ใบวางบิล หรือแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องส่งของให้ลูกค้า ทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายด้วย Logistic Hub ศูนย์รวมบริการขนส่งใจกลางรัชดา ซึ่งได้รวบรวมบริษัทโลจิสติกชั้นนำของไทย ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, DHL Express, J&T Express, Fastship และ Flash Express พร้อมบริการรับ-ส่งของทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Related