รวมกิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับน้องๆหนูๆ ทั้งสนุกและได้ความรู้
ไม่มีกำหนดอายุ

รวมกิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับน้องๆหนูๆ ทั้งสนุกและได้ความรู้

การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้านของพัฒนาการเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการเติบโตเข้าสู่ในแต่ละช่วงวัยของเด็กๆ ซึ่งการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและตรงกับสนใจของเด็กแต่ละคน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการ การเรียนรู้ สร้างพฤติกรรม และทักษะที่จะทำให้เด็กได้เติบโตอย่างมีรากฐานที่ดี บทความนี้ได้รวบรวมกิจกรรมสำหรับเด็ก ที่ทั้งสนุก ได้ความรู้ รวมถึงสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่เด็กๆที่ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดาPlaysound โรงเรียนสอนดนตรีและร้องเพลง

Playsound

โรงเรียนสอนดนตรีและร้องเพลง เรียนสนุก ด้วยหลักสูตรประยุกต์เฉพาะของทางโรงเรียนที่ทำให้เด็กเรียนดนตรีอย่างมีความสุขเหมือนการเล่น ให้เด็กใช้จินตนาการได้เต็มที่ และวางรากฐานที่ดีทางด้านดนตรี ที่จะช่วยดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด พร้อมเสริมทักษะทางสมอง และฝึกสมาธิ พัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมถึงส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ใช้จินตนาการได้เต็มที่ โดยคอร์สเริ่มต้นตั้งแต่เด็กอายุ 2-3 ปีขึ้นไป

ช่องทางติดต่อ

วันเวลา เปิด-ปิด บริการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 11:00 น. - 19:00 น.

พิกัด

  • ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา

Minizize Dance Studio

Minizize Dance Studio

การออกกำลังกายมีความสำคัญต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสำหรับเด็ก การเต้นเป็นอีกหนึ่งการออกกำลังที่นอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้ว เด็กๆยังได้สนุกไปกับเสียงเพลง ได้เต้นไปตามจังหวะเพลงต่างๆ Minizize Dance Studio สตูดิโอสอนเต้นครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. เอาใจสายแด๊นซ์ด้วยคลาสเต้นหลากหลายสไตล์ รวมถึงคลาสสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 8-12 ปี

ช่องทางติดต่อ

วันเวลา เปิด-ปิด บริการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 11:00 น. - 23:00 น.

พิกัด

  • ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา

NSM Science Square

NSM Science Square

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อเรียนรู้และเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก NSM Science Square แหล่งการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการและสร้างประสบการณ์ผ่านการเล่น เรียนรู้ ในนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสนุกสนาน

ช่องทางติดต่อ

 

วันเวลา เปิด-ปิด บริการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. – 19.00 น.

พิกัด

  • ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา

 

การส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการต่างๆทั้งด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ รวมถึงพัฒนาการและทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และที่สำคัญควรหากิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของเด็ก เพื่อให้เขารู้สึกสนุกและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วย สำหรับใครกำลังมองหากิจกรรมสำหรับเด็กๆ สามารถมาได้ที่ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา Activity Center ซึ่งมีพื้นที่กิจกรรมเสริมพัฒนาการและทักษะในด้านต่างๆของเด็กทุกวัย

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่

Related